Errata - Muuta Raspberry Pi digiboksiksi

Sivulta 30 puuttuu tekstiä ensimmäisen ja toisen palstan välistä:

"...lataamisen jälkeen, se tarkoittaa, että antennijohdosta tulee signaalia ja että DVB-tikku toimii.

Soitto soimaan

Asenna seuraavaksi toisto-ohjelma..."

Sekä toisen ja kolmannen palstan välistä:

"...toistaa tallennetta esimerkiksi mplayerilla: mplayer testivideo.ts. Transport Stream -tiedosto sisältää kaikki kanavaan liittyvät datavirrat: kuvan, äänen, tekstityksen, teksti-tv:n ja niin edelleen.

VDR eli videolevytallennin

Tässä vaiheessa meillä on siis koossa laitteisto ja ohjelmisto..."

***


Komennot - Muuta Raspberry Pi digiboksiksi
http://www.skrolli.fi/numerot/2016-2

***


sudo rpi-update
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo reboot


http://www.raspberrypi.com/mpeg-2-license-key/


sudo dpkg-reconfigure tzdata


sudo dpkg-reconfigure keyboardconfiguration


sudo apt-get install dvb-apps


scan /usr/share/dvb/dvb-legacy/dvb-c/fi-sonera > ~/zap.channels.conf


[ 72.654402] si2168 3-0064:
Direct firmware load for dvbdemod-si2168-b40-01.fw failed with error -2
[ 72.663701] si2157 4-0060:
Direct firmware load for dvbtuner-si2158-a20-01.fw failed with error -2


http://palosaari.fi/linux/v4l-dvb/firmware/Si2168/
http://palosaari.fi/linux/v4ldvb/firmware/Si2158/


cd /lib/firmware
sudo wget http://palosaari.fi/linux/v4l-dvb/firmware/Si2168/Si2168-B40/4.0.11/dvb-demodsi2168-b40-01.fw
sudo wget http://palosaari.fi/linux/v4l-dvb/firmware/Si2158/Si2158-A20/0cba7ce61c1411cbe7f22c0746e24e33/dvb-tunersi2158-a20-01.fw


cd /lib/firmware
sudo wget https://github.com/OpenELEC/dvb-firmware/raw/master/firmware/dvb-demod-si2168-b40-01.fw
sudo wget https://github.com/OpenELEC/dvb-firmware/raw/master/firmware/dvb-tuner-si2158-a20-01.fw


sudo apt-get install mplayer


cp ~/zap.channels.conf ~/.mplayer/channels.conf


mplayer dvb://"MTV3"


mplayer -vo caca dvb://"MTV3"


sudo apt-get install dvbstream


czap -r -c ~/zap.channels.conf "MTV3"


sudo mkdir /vdr
sudo chown pi:pi /vdr


sudo mkdir /var/cache/vdr
sudo chown pi:pi /var/cache/vdr


cd /vdr
wget ftp://ftp.tvdr.de/vdr/vdr-2.2.0.tar.bz2
tar xvfj vdr-2.2.0.tar.bz2


ln -s vdr-2.2.0 vdr


mkdir /vdr/conf


scan -x 0 -t 1 -o vdr /usr/share/dvb/dvb-legacy/dvb-c/fi-sonera >/vdr/conf/channels.conf


cd /vdr/vdr/PLUGINS/src
rm -R dvbhddevice dvbsddevice epgtableid0 hello osddemo pictures rcu servicedemo skincurses status svdrpdemo


cd /vdr/vdr/PLUGINS/src
wget https://projects.vdrdeveloper.org/git/vdr-pluginrpihddevice.git/snapshot/vdrplugin-rpihddevice-1.0.3.tar.bz2
tar xvfj vdr-plugin-rpihddevice-1.0.3.tar.bz2ln -s vdr-pluginrpihddevice-1.0.3 rpihddevice


cd /vdr/vdr/PLUGINS/srcgit
clone git://projects.vdr-developer.org/vdr-plugin-rpihddevice.git
ln -s vdr-plugin-rpihddevice rpihddevice


sudo apt-get install ccache


export PATH=/usr/lib/ccache:$PATH


echo 'PATH=/usr/lib/ccache:$PATH' | sudo tee -a /etc/profile


sudo apt-get install
libfontconfig1-dev libjpeg8-dev
libcap-dev gettext


sudo apt-get install
libavcodec-dev libavformat-dev
libavresample-dev


cd /vdr/vdr
make -j4 ENABLE_AAC_LATM=1


sudo make install


vdr -h


cp /vdr/vdr/sources.conf /vdr/conf/sources.conf


sudo nano /boot/config.txtdisable_overscan=1
hdmi_group=1
hdmi_mode=31sudo reboot


vdr -c /vdr/conf -v /video -Prpihddevice


cd /vdr/vdr/PLUGINS/src
wget http://www.saunalahti.fi/~rahrenbe/vdr/femon/files/vdr-femon-2.2.1.tgz
tar xvfz vdr-femon-2.2.1.tgz
ln -s femon-2.2.1 femon


cd /vdr/vdr
make -j4
sudo make install


vdr -c /vdr/conf -v /video -Prpihddevice -Pfemon


cd /vdr/vdr/PLUGINS/src
wget https://projects.vdrdeveloper.org/git/vdr-pluginosdteletext.git/snapshot/vdrplugin-osdteletext-0.9.5.tar.bz2
tar xvfj vdr-plugin-osdteletext-0.9.5.tar.bz2
ln -s vdr-pluginosdteletext-0.9.5 osdteletext


cd /vdr/vdr
make -j4
sudo make install


vdr -c /vdr/conf -v /video -Prpihddevice -Posdteletext


cd /vdr/vdr/PLUGINS/src/
osdteletext
make clean
wget "http://www.vdr-portal.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=37901&h=7c1435309d7ee88af7f6bc73ba2e0d75503e2dae" -O - | gzip -d -c > osdttpixmap.patch
patch -p1 < osdttpixmap.patch
cd /vdr/vdr
make -j4
sudo make install


mv /vdr/conf/remote.conf /vdr/conf/bak.remote.conf


sudo apt-get install cec-utils


cec-client


http://www.saunalahti.fi/~rahrenbe/vdr/femon/


cd /vdr/vdr/PLUGINS/src
wget https://www.uli-eckhardt.de/vdr/download/vdr-cecremote-1.3.1.tgz
tar xvfz vdr-cecremote-1.3.1.tgz
ln -s cecremote-1.3.1 cecremote
sudo apt-get install libcec-dev libpugixml-dev
cd /vdr/vdr
make -j4
sudo make install
mkdir -p /vdr/conf/plugins/cecremote
cp /vdr/vdr/PLUGINS/src/cecremote/contrib/cecremote.xml /vdr/conf/plugins/cecremote/cecremote.xml


nano /vdr/conf/keymacros.conf


Blue @osdteletext


vdr ... -Pcecremote


/vdr/conf/channels.conf
/vdr/conf/remote.conf
/vdr/conf/keymacros.conf
/vdr/conf/plugins/cecremote/cecremote.xml
/vdr/conf/commands.conf


https://github.com/VDR4Arch/vdr4arch/tree/master/plugins
http://linuxtv.fi
http://www.vdr-portal.de