Skrolli 2018.1: Python luikertelee Pokittoon

LINKIT JA LISTAUKSET:

- Pokitto-kotisivut: http://www.pokitto.com
- Pokitto-wiki: http://www.pokitto.com/learn/
- MicroPython: http://www.micropython.org
- PyGame: http://www.pygame.com


LISTAUS:

# Ladataan kirjastot
import upygame as upg
import urandom as random

# Alustetaan näyttö
upg.display.init()
screen = upg.display.set_mode()

# Luodaan bittikartta, jossa on kaikki oletuspaletin värit (16 kpl)
pokittoPixels = [ 0x01,0x23,0x45,0x67,0x89,0xab,0xcd,0xef ]
surf = upg.surface.Surface( 16, 1, bytearray( pokittoPixels ) )

# Piirtosilmukka
while True:
	# Piirretään näyttöpuskuri täyteen bittikarttoja
	for x in range( 7 ):
		for y in range( 88 ):
			screen.blit( surf, x*16, y )

	# Piirretään näyttöpuskuri ruudulle
	upg.display.flip()


LISTAUS:

# Ladataan Pin-luokan sisältävä kirjasto.
from umachine import *

# Luodaan Pin-objekti pinniin 14 kirjoittamista varten.
m1 = Pin( Pin.EXT14, Pin.OUT )

# Asetetaan nastan tilaksi ”high”.
m1.on()