Privacy Policy

Rekisterinpitäjä
Skrolli ry
c/o Anssi Kolehmainen
Kilonkuja 3 A 16
02610 ESPOO
Y-tunnus 2580055-7

Yhteyshenkilö
Anssi Kolehmainen
puh. 040 508 5390
info@skrolli.fi

Rekisterin nimi
Skrollin asiakasrekisteri

Käsittelyn tarkoitus
Käytämme asiakastietoja asiakkuuden hoitamiseen ja asiakkaille viestimiseen sekä yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.

Tietosisältö
Keräämme rekisteriin seuraavat tiedot kaikista asiakkaistamme: asiakkaan nimen, yhteystiedot, IP-osoitteet, myydyt tuotteet ja palvelut, asiakkaiden kanssa käydyn viestinnän sekä asiakkaan tekemät reklamaatiot. Asiakkaita ovat sekä yhdistyksen maksavat asiakkaat että muut tuotteidemme vastaanottajat ja palveluidemme käyttäjät.

Tietolähteet
Säännönmukaisia tietolähteitä ovat yhdistyksen kotisivut sekä sähköpostit, kirjeet, puhelut ja henkilökohtaiset tapaamiset asiakkaiden kanssa. Tiedot kerätään asiakkailta itseltään. Yhdistyksen kotisivuilla kerätään myös automaattista kävijätietoa.

Maksujen vastaanottamiseen käytämme Checkout.fi- ja iZettle.com-palveluita. Lähetämme myös laskuja. Rekisteriimme kerätään yleisiä tietoja maksutapahtumista, kuten pankkitilitapahtumia, sekä mahdollinen laskutusosoite. Mainitut kolmannet osapuolet käsittelevät luottamukselliset maksuvälinetiedot, kuten luottokorttinumerot, eikä niitä kerätä rekisteriimme.

Tietojen luovutukset
Rekisteriämme pidetään Capnovan ja Googlen palveluissa. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Lähettäessäsi sähköpostia skrolli.fi-osoitteeseen, se ohjataan kolmannen osapuolen palveluun yhdistyksen määräämien henkilöiden käsiteltäväksi.

Rekisterin suojaus
Rekisteriin on pääsy vain yhdistyksen määräämillä henkilöillä. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterin tietoja ei luovuteta sivullisille, paitsi seuraaviin tarkoituksiin: yhdistyksen tuottaman lehden painattamiseen, yhdistyksen tuotteiden toimittamiseen, yhdistyksen asiakaskirjeiden lähettämiseen sekä tekniseen hallinnointiin.

Rekisteröidyn oikeudet
Tietoja säilötään asiakkuuden ajan sekä asiakkuuden päättymisen jälkeen niin pitkään kuin lait ja säädökset velvoittavat. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot sekä korjata mahdolliset virheet. Heillä on myös oikeus tietojen poistamiseen, tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen sekä vastustaa heihin kohdistuvaa automaattista päätöksentekoa.

24.5.2018